Postimerkkien suunnittelukilpailu

POSTIMERKKIEN SUUNNITTELUKILPAILU – KILPAILUKUTSU
Kilpailun järjestäjä:

Posti Oy (Posti) järjestää postimerkkien suunnittelukilpailun teemalla ”Kirje koskettaa”. Kilpailu toteutetaan yhteistyössä Suomen Kalligrafiayhdistys ry:n kanssa.

Tavoite:

Kilpailun tavoitteena on löytää annetun teeman mukaiset kalligrafiset työt syksyllä 2018 ilmestyviin postimerkkeihin. Tarkoitus on julkaista viisi erilaista postimerkkiä. Postilla on oikeus lunastaa palkitut työt käytettäviksi postimerkeissä ja/tai muissa Postin tuotteissa.

Kilpailun aikataulu:

​Kilpailu julkistetaan​​1.12.2017
​Kilpailutöiden viimeinen jättöpäivä​28.2.2018
​Raati kokoontuu ​​maaliskuun puoliväli 2018
​Voittaja/voittajat julkistetaan​maaliskuun loppu 2018

Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja tulokset julkaistaan Suomen Kalligrafiayhdistyksen ja Postin nettisivuilla.

Kilpailun tuomaristo:

Kilpailun tuomariston muodostavat Posti Oy:n taidetoimikunta sekä kaksi Suomen Kalligrafiayhdistys ry:n nimeämää henkilöä.

Kilpailutöiden jättäminen:

Kilpailu päättyy 28.2.2018 klo 16.00, johon mennessä kilpailuehdotukset on jätettävä Posti Oy:lle, PL 7, 00230 Helsinki, käyntiosoite Postintaival 7a. Postitse lähetettävien kilpailutöiden tulee olla perillä kilpailuajan päättymiseen mennessä, kuoreen tulee merkitä teksti: ”Postimerkkien suunnittelukilpailu”. Määräajan jälkeen saapuneet kilpailutyöt hylätään sääntöjen vastaisina. Kilpailutöiden tulee olla aiemmin julkaisemattomia.

 

POSTIMERKKIEN SUUNNITTELUKILPAILU – SÄÄNNÖT

Kilpailuun voivat osallistua Suomen Kalligrafiayhdistyksen jäsenet. Kilpailijoita pyydetään jättämään postimerkkiehdotus ja kiinnittämään se yhdelle A4 kokoiselle pahvilevylle. Kilpailuun voi halutessaan osallistua useammalla ehdotuksella, jokainen kilpailutyö kiinnitetään omalle levylle. Työ tulee nimetä ja liittää mukaan (työn taakse kiinnitettynä) suljettu kirjekuori, jossa on sama nimitunnus kuin työssä sekä kuoren sisään tekijän täydelliset yhteystiedot.

Posti maksaa palkinnot viiden parhaan työn tekijöille. Kilpailijalla ei ole oikeutta julkaista kilpailutyötä tai luovuttaa sitä koskevia oikeuksia kilpailun aikana. Jos työtä ei palkita kilpailussa, tekijä saa määrätä työstään vapaasti heti voittajien valinnan jälkeen. Postilla on oikeus päättää kahden kuukauden kuluessa kilpailun päättymisestä, käyttääkö Posti palkittuja töitä ja millaiset oikeudet Posti haluaa työhön lunastaa. Palkitun työn muokkaamisesta Postin tuotteisiin, sekä Postin oikeuksista valmistaa kappaleita teoksesta ja saattaa se yleisön saataville muuttamattomana tai muunneltuna sovitaan erikseen kilpailijan kanssa tehtävässä sopimuksessa. Kilpailija sitoutuu muokkaamaan palkittua työtä tarvittaessa Postin toiveiden mukaisesti siten, että työ on käytettävissä postimerkkinä tai muuna tuotteena. Palkitun kilpailutyön muokkaaminen voi tarkoittaa vaakamallisen kuvituksen muuttamista pystymalliseksi tai toisinpäin, tai muiden taidetyöhön liittyvien yksityiskohtien pienimuotoista muuttamista ja suunnittelua.

Posti ja kilpailija voivat sopia myös työn hyödyntämisestä muissa tuotteissa tai muista edellä selostettua laajemmista suunnittelu- tai muutostöistä, joiden korvauksesta sovitaan erikseen. Korvaukset maksetaan kilpailupalkinnon lisäksi.

Postilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta arkistoida kaikki kilpailuun jätetyt työt, tekijällä on oikeus pyytää kilpailutyö takaisin itselleen 1.8.2018 mennessä.

Postilla ja Suomen Kalligrafiayhdistyksellä on yhdessä ja erikseen oikeus järjestää kaikista kilpailutöistä näyttely. Tällöin kilpailutöiden vedokset voidaan saattaa yleisön nähtäville.

Palkinnot:

Posti maksaa viidelle parhaalle ehdotukselle 500€. Palkinnot ovat saajalleen veronalaista tuloa ja ne maksetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tulosten julkistamisen jälkeen.

Lisätietoja:

Tätä kilpailua ja tilaajan toimintaa koskevia täsmentäviä kysymyksiä voi jättää kilpailun ajan. Kysymyksiin vastataan noin viikon kuluessa.

Design Manager

Tommi Kantola

040 756 5098

tommi.kantola(at)posti.com