Mestarijäsenyys

Mestarijäsenyyttä haetaan yleensä vuosi etukäteen.
Vuoden kuluessa tarkistetaan hakijan kalligrafiset taidot.
Hakulomake löytyy Jäsenille -osiosta/Pöytäkirjat

Mestarijäsenyys on osoitus asianomaisen korkeatasoisesta kalligrafisesta osaamisesta.
Valinnan suorittavat Suomen Kalligrafiayhdistyksen mestarijäsenet.
Yhteyshenkilö on mestarijäsen Tarja Luhta.

Mestarijäseneltä odotetaan suurta ammattitaitoa hänen kalligrafisissa töissään.
Hakijalla tulee olla kaksi mestarijäsentä, jotka puoltavat hänen mestarijäsenyyttään.
On erittäin tärkeää, että mestarijäsenet, jotka puoltavat jäsenyyttäsi, ovat joko henkilökohtaisesti mukana sinun kalligrafisessa työskentelyssäsi tai ovat nähneet työsi.
He valitsevat ne työt, jotka ovat mukana mestarihaussasi.

Haussa on periaatteena, että kumpikin mestari puoltaa mestarijäsenyyttäsi.
Jos mestarit ja yhdistyksen hallitus ovat valinneet sinut tulevaksi mestarijäseneksi, esittelijäsi esittelee sinut sekä työsi vuosikokouksessa, jossa seuraavan vuoden mestarit julkistetaan.

Suomen Kalligrafiayhdistyksessä tavoitellaan korkeatasoista kalligrafista osaamista.
Mestarijäsen on yhdistyksen aktiivijäsen, joka on mukana valitsemassa seuraavan vuoden mestareita. Hän on myös mukana useissa yhdistyksen kalligrafisissa työryhmissä valvomassa kalligrafista tasoa.

Mestarijäsen on yhdistyksen jäsen, jolla on seuraavat kalligrafiset tiedot ja taidot:

Tutkiva osuus:
• länsimaisen kalligrafian historian tuntemus (tutkielma tai haastattelu)
• vapaasti valitusta tekstityylistä tehty kirjainanalyysi, josta ilmenee kirjoitustyylin rakenteen ymmärrys
• analyysin pohjalta toteutettu opetusmateriaali.

Taito-osuus:
• kirjoitustaito, kirjoituksen hallinta, rytmi ja tasalaatuisuus (kalligrafisen kirjoitustaidon näyte, jossa ei ole käytetty mitään kuvitusta eikä ko¬risteita; yhdellä värillä toteutetusta työstä tulee selvästi ilmetä kirjoitta¬jan varma kirjoituksen hallinta, joka näkyy kirjainten muodossa, välis-tyksessä ja rytmissä)
• kalligrafinen taulu, suunnittelu (layout) ja toteutus (kalligrafisessa taulussa pitää olla eri elementtien välinen tasapaino, jossa on huomi¬oitu aiheen sopivuus kirjoitustyyliin, kuvitukseen ja väritykseen)
• perinteisen käsityön ja perinteis¬ten välineiden hallinta (työssä tai töissä tulee näkyä taito käyttää kultausta, kuvitusta sekä veliiniä tai pergamenttia)
• käsinkirjoitettu ja -sidottu kirja (kirjassa pitää näkyä koko¬naisuuden hallinta, tekstin tasaisuus ja kuvituksen sopivuus kirjan aihepiiriin).

Vapaavalintainen osuus:
1-4 vapaata työtä (töissä tulee näkyä tekijän persoonallinen ote sekä ammattitaito).

Taito-osuuden ja vapaavalintaisten töiden lukumäärä enintään kymmenen kalligrafista työtä.

Suomen Kalligrafiayhdistys pidättää kaikki julkaisuoikeudet.
Kaikkein esille laitettavien töiden yhteydessä tulee olla kirjallinen selvitys siitä, miten, milloin ja miksi olet tehnyt työn.
Kaikki mestarihaussa olleet työt ovat esillä vuosikokouksessa ja yhdistyksen omissa julkaisuissa, Sulkanen-lehdessä sekä yhdistyksen kotisivulla.